Antidiscriminatiebeleid

Antidiscriminatie statement Ammi-Zorg B.V.

Algemeen

Ammi-Zorg staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van ras en/ of geslacht, seksuele voorkeur, politieke gezindheid, godsdienst, levensovertuiging staan wij niet toe.
In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid of geven wij voorkeuren aan.

antidiscriminatiebeleid onder medewerkers

Wij voeren een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door medewerkers bij de eerste intake te informeren over gedragscode waar het antidiscriminatiebeleid onderdeel van uitmaakt.

Ook komt de gedragscode ter sprake tijdens de jaarlijks medewerkers bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan vaak in teken van waar kun je mee te maken krijgen en omgangsvormen.

Ammi-Zorg verwacht van zijn medewerkers dat zij zich committeren aan de gedragscode en daarmee ook aan dit antidiscriminatiebeleid.

Voor vragen:

kwaliteit@ammi-zorg.nl

 

 

Inschrijven bij Ammi Zorg

Wil je zorgprofessional bij Ammi Zorg worden? Laten we beginnen met het invullen van het online inschrijfformulier.

Start de inschrijving