Ammi-Zorg zoekt:

Jeugdbeschermer

Functie eisen

 • Diploma relevante HBO-opleiding bv. Pedagogiek, MWD, SPH, Social Work, Social Studies)
 • Diploma relevante HBO-opleiding bv. Pedagogiek, MWD, SPH, Social Work, Social Studies)
 • Kennis van de relevante juridische aspecten uit de Wet op de Jeugdzorg en verdere relevante regelgeving.
 • Kennis van de Delta methodiek
 • Kennis van( specifieke) diagnostische instrumenten.
 • Kennis van effectieve interventies.
 • Kennis van relevante pedagogische aspecten te weten:
 • Pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning;
 • Orthopedagogiek: deviant gedrag;
 • Ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken;
 • Jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen.
 • Kennis van relevante agogische aspecten te weten:
 • Systeemstructuren en -theorieлn (loyaliteit en hechting);
 • Theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties
 • Waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’;
 • Casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coцrdinatie van hulp, zorg en dienstverlening);
 • De sociale kaart, wetgeving en instellingen
 • Kennis van methodieken gericht op het werken in conflicterende situaties.
 • Kennis van financiële regelingen t.b.v. jeugdigen/ouders in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel.
 • Kennis van registratie en het werken met elektronische dossiervorming (intranet-applicatie).
 • Kennis van het inhoudelijk beleid, het kwaliteitssysteem, de protocollen van BJZ Limburg.
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering.

Specifieke functiekenmerken

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliлntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliлntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Sociale vaardigheden en motivatietechnieken, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun cliлntsysteem) in een intermenselijke situatie en in crisissituaties. Het kunnen omgaan met een krachtenveld van tegengestelde belangen, loyaliteiten en onveilige situaties.
 • Het zich kunnen positioneren t.o.v. en engageren met het cliлntsysteem.
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen.
 • Kunnen interveniëren en functioneren in crisissituaties en in een hectische omgeving.
 • Analytisch vermogen om (o.a in crisissituaties) op korte termijn en soms met weinig informatie te komen tot (risico) inschatting, diagnose en interventie.
 • Doel- en resultaatgericht werken.
 • Ervaring binnen de jeugdbescherming en/of jeugdhulpverlening

Solliciteren

Wanneer jij over het juiste profiel beschikt, word je direct uitgenodigd voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zijn wij altijd eerlijk over de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

Solliciteer nu