Heb jij hart voor kinderen, sta je stevig in je schoenen en draag je graag bij aan het veilig opgroeien van jongeren? Dan ben jij misschien wel de jeugdbeschermer die we zoeken.

Wat ga je doen?

Als jeugdbeschermer behoud je helikopterview en ben je verantwoordelijk voor adequate hulpverlening aan gezinnen met ernstige en/of complexe problemen bij de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. Je draagt als Jeugdbeschermer dagelijks bij aan het mogelijk maken van een veilige leefomgeving voor jongeren.

Wie ben jij?

 • Je bent een echte teamspeler
 • Je hebt een positieve instelling en een hands-on mentaliteit
 • Je bent enthousiast en denkt in kansen
 • Je beschikt over een ondernemend karakter met ambitie en gedrevenheid
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je bent laagdrempelig in de omgang

Dit vragen we:

 • Diploma relevante HBO-opleiding bv. Pedagogiek, MWD, SPH, Social Work, Social Studies)
 • Kennis van de relevante juridische aspecten uit de Wet op de Jeugdzorg en verdere relevante regelgeving.
 • Kennis van de Delta methodiek.
 • Kennis van( specifieke) diagnostische instrumenten.
 • Kennis van effectieve interventies.
 • Kennis van relevante pedagogische aspecten te weten:
  pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning;
  orthopedagogiek: deviant gedrag;
  ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken;
  jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen.

 

 • Kennis van relevante agogische aspecten te weten:
  systeemstructuren en -theorieën (loyaliteit en hechting);
  theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties
  waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’;
  casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coördinatie van hulp, zorg en dienstverlening);
  de sociale kaart, wetgeving en instellingen

 

 • Kennis van methodieken gericht op het werken in conflicterende situaties.
 • Kennis van financiële regelingen t.b.v. jeugdigen/ouders in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel.
 • Kennis van registratie en het werken met elektronische dossiervorming (intranet-applicatie).
 • Kennis van het inhoudelijk beleid, het kwaliteitssysteem, de protocollen van BJZ Limburg.
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering.

Specifieke functiekenmerken:

 • Specifieke functiekenmerken:
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Sociale vaardigheden en motivatietechnieken, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun cliëntsysteem) in een intermenselijke situatie en in crisissituaties. Het kunnen omgaan met een krachtenveld van tegengestelde belangen, loyaliteiten en onveilige situaties.
 • Het zich kunnen positioneren t.o.v. en engageren met het cliëntsysteem.
  Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen.
 • Kunnen interveniëren en functioneren in crisissituaties en in een hectische omgeving.
 • Analytisch vermogen om (o.a. in crisissituaties) op korte termijn en soms met weinig informatie te komen tot (risico) inschatting, diagnose en interventie.
 • Doel- en resultaatgericht werken.
 • Ervaring binnen de jeugdbescherming en/of jeugdhulpverlening

Solliciteren

Heb je interesse en ben jij de kandidaat die we zoeken en direct beschikbaar? Stuur dan je cv en motivatiebrief via onderstaande button.