Medewerkers staan bij Ammi-Zorg centraal. We vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Vanuit Ammi-Zorg worden er in samenwerking met diverse organisaties verschillende trainingen en cursussen aangeboden. Op het moment dat organisaties specifieke kwalificaties verwachten zullen wij in overleg gaan en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor scholing. Onderstaande trainingen zijn een greep uit ons aanbod.

Gestructureerd Fysiek Optreden (GFO)

Tijdens de training worden diverse invalshoeken en begrippen ten aanzien moeilijk verstaanbaar gedrag, agressie, geweld en een professionele werkhouding behandeld. Een cliënt, die met agressieproblematiek worstelt, moet adequate zorg en hulp geboden worden. Zo wordt voorkomen dat de gezondheid van de cliënt en/of anderen geschaad wordt. De methode richt zich op het geheel van interacties tussen cliënt en medewerker, en met name op non-verbaal gedrag. Als er zich onverhoopt toch fysiek geweld voordoet, dan beschikt de medewerker dankzij de GFO-methodiek over voldoende mogelijkheden om agressieve cliënten en anderen te beschermen.

Ademhalingsondersteuning

De vraag naar ademhalingsondersteuning binnen instellingen wordt steeds groter. Vanuit Ammi-Zorg bieden we in samenwerking met het CTB een cursus aan voor thuisbeademing. Als je de scholing hebt gevolgd en de praktijkleeropdrachten hebt afgetekend dan ben je bekwaam (en dus bevoegd) om volgens de criteria van de wet BIG bij je cliënt de voor Thuisbeademing benodigde voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren.

Cursus didactiek

Onze sterk pedagogische medewerkers die veel op scholen werken bieden wij een didactische training aan. Op deze manier zijn ze sterk pedagogisch onderlegt maar zijn ze ook capabel genoeg om didactisch te ondersteunen. De huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en het leraren te kort maken dat er veel vraag is naar dit soort opgeleide medewerkers.

Training Triple-C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Triple-C in een notendop

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
    een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle dag invulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Kennismaken?

Wil je graag meer informatie of contact met één van de medewerkers? Maak dan een afspraak of belafspraak.

Ik ben professional Ik ben opdrachtgever

Vacatures

Wil je bij ons werken, dan kun je als gemotiveerde (aankomende) professional alle kanten op. Wat vragen we van je? Inzicht in je vak en een warm hart voor de complexe doelgroep. Het draait daarbij om jouw relatie als professional met de cliënt. Dit werk doe je niet alleen. Je bent een echte teamspeler.
Door de jaren heen heeft Ammi-zorg zich ontwikkeld tot expert in gedragsverandering en kennisoverdracht. Iedere dag zetten wij deze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen.


Bekijk vacatures

270 270

Kandidaten werkzaam bij Ammi-zorg

349 349

Kandidaten ingeschreven bij Ammi-zorg

84 84

Tevreden klanten van Ammi-zorg

82 82

Kilo’s snoep wat we op kantoor per jaar eten