Ammi-Zorg is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau in de zorg en ondersteund veel personele vraagstukken binnen de psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, gezinshuizen en de ouderenzorg.

Zowel adhoc diensten als ondersteuning voor een langere periode worden binnen de zorg veel gevraagd, met name als het gaat om complexe zorgvragen. Ammi-zorg kan passende ondersteuning bieden zowel groepsbegeleiding als 1 op 1 begeleiding. Wij hebben goed opgeleide professionals met een ruime ervaring in de open en gesloten setting. Ook het ondersteunen van gezinshuizen in drukke tijden, bij vakantie of ziekte is waar Ammi-zorg zich in gespecialiseerd heeft. Bent u opzoek naar, ambulant werkers, pedagogisch medewerkers, orthopedagogen of psychologen dan helpt Ammi-zorg u graag verder. Opdrachtgevers vinden het prettig om met Ammi-Zorg te werken, omdat we 24/7 bereikbaar zijn en de juiste mensen op de juiste plekken weten te brengen

https://ammi-zorg.nl/content/uploads/2017/04/kaartje-residentieel.png

Ammi-zorg ondersteund veel personele vraagstukken binnen de psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, gezinshuizen en de ouderenzorg. Flexibiliteit en expertise staan voorop. We zijn voor onze klanten dan ook 24/7 bereikbaar.

Complexe zorgvragen

Omdat instellingen zich meer en meer geconfronteerd zien met zorg- en of behandelvragen die steeds complexer worden heeft Ammi-Zorg begin 2013 haar diensten aanbod uitgebreid met de dienst “Complexe Zorgvragen”.

 

Met deze dienst willen wij een partner zijn voor zorginstellingen op het moment dat zich een complexe zorgvraag voordoet die niet direct met de eigen krachten ingevuld kan worden. Dit kan in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ggz of verslavingszorg voorkomen. Per instelling kan de aard van de complexe zorgvraag variëren maar dikwijls gaat het om problemen die er zijn met MVG / LVG/ SGLVG cliënten die net iets anders vragen of meer nodig hebben dan het begeleidende team op dat moment kan bieden. Ammi-Zorg Complexe Zorgvragen is in staat mee te denken en beschikt over de inhoudelijke kennis en ervaring om samen tot een goede oplossing te komen. Zo kan er per direct een beroep gedaan worden op poule aan gekwalificeerde en ervaren zorgmedewerkers. Indien gewenst, kan er met elkaar gekeken worden naar een oplossing voor de langere termijn.

 

Voor ons is het mogelijk om elke complexe zorgvraag te ondersteunen met de juiste medewerkers voor de periode dat uw instelling dit wenst. Wij zijn in staat om op elk moment in te voegen in het proces tussen de cliënt en uw instelling, een crisisvraag kan direct ondersteund worden maar ook wanneer er sprake is van vooroverleg met bijv. het CCE kunnen wij aansluiten t.b.v. een maatwerkconstructie.

Zorgprofessionals en vaste projecten

Ammi-zorg, voor flexkrachten, vaste projecten en zorgprofessionals overnemen. Instellingen benaderen ons voor alle personele vraagstukken waarbij de onderstaande mogelijkheden het meeste worden gebruikt.

Ervaren en flexibele krachten

Of het nou midden in de nacht is of overdag, onze medewerkers zijn flexibel en 24/7 voor u klaar om de juiste medewerkers op de juiste plek te brengen. Telefonisch bespreken we wat u nodig heeft. Waar mogelijk en gewenst laten we onze medewerker kosteloos een aantal uur voor de desbetreffende dienst meelopen.

Tijdelijke ondersteuning

Drukke periodes, als een medewerker met zwangerschapsverlof gaat of als er een medewerker uitvalt door ziekte, bekende situaties waarin u zonder personeel zit. We kunnen u ook in deze situaties ontzorgen en ontlasten. Een medewerker kan meelopen op uw afdeling en de praktijksituatie in kaart brengen. Zodra er een gedetailleerd beeld is geschetst van uw wensen en behoeften, kunnen wij u een oplossing bieden die volledig aansluit bij uw specifieke vraag.

Vaste basis voor de toekomst

Door tekorten is het soms erg lastig om een geschikte medewerker voor een vaste vacature te vinden. De actualiteit vraagt van zorginstellingen in toenemende mate een vraaggericht aanbod. Instellingen moeten aan meer vragen kunnen voldoen en in toenemende mate flexibel in kunnen spelen op veranderende situaties of wisselende vragen.

 

Bent u opzoek naar een geschikte medewerker maar zijn er nog te veel onzekerheden die u weerhouden om een verbinding aan te gaan? Wij kunnen een medewerker een aantal maanden laten meedraaien in de organisatie, waarna de medewerker in dienst kan treden.

Kennismaken?

Wil je graag meer informatie of contact met één van de medewerkers van Ammi-Zorg neem dan contact met ons op.

Contact

Vacatures

Wil je bij ons werken, dan kun je als gemotiveerde (aankomende) professional alle kanten op. Wat vragen we van je? Inzicht in je vak en een warm hart voor de complexe doelgroep. Het draait daarbij om jouw relatie als professional met de cliënt. Dit werk doe je niet alleen. Je bent een echte teamspeler. Door de jaren heen heeft Ammi-zorg zich ontwikkeld tot expert in gedragsverandering en kennisoverdracht. Iedere dag zetten wij deze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen.

Bekijk vacatures

540 540

Kandidaten werkzaam bij Ammi-zorg

765 765

Kandidaten ingeschreven bij Ammi-zorg

84 84

Tevreden klanten van Ammi-zorg

82 82

Kilo’s snoep wat we op kantoor per jaar eten