Ammi-Zorg zoekt:

Onderzoeker veilig thuis

Functieomschrijving

 • Uitvoering van de basistaken van Veilig Thuis;
 • Geven van informatie en advies;
 • Onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Beoordeling van de veiligheid van cliëntsystemen;
 • Geven van voorlichting en deskundigheidsbevordering;
 • Aannemen, opvolgen en verwerken van meldingen, registratie en monitoren;
 • Vraagverheldering en toe leiden naar passende hulpverlening, zowel telefonisch als face to face;
 • Risicotaxatie middels triage, veiligheids- en herstel plannen (mede) helpen opstellen;
 • Het uitvoeren van vervolgtrajecten casemanagement/coördinatie van hulpverlening bij recidiverende en complexe zaken;
 • Deelname aan multidisciplinaire casuïstiek overleggen Deelname aan lokale, regionale dan wel landelijke overlegvormen;

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
 • Bij voorkeur SKJ geregistreerd;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg;
 • Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek;
 • Kennis van psychiatrie, verslavings (problematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-) geweld;
 • Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies;
 • Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.

 

Verder beschik je over:

 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept;
 • In het bezit van een rijbewijs.

Soliciteren

Wanneer jij over het juiste profiel beschikt, word je direct uitgenodigd voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zijn wij altijd eerlijk over de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

Solliciteer nu